Проект

Ледър стар” ООД подписа и изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-21275-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

„Ледър стар ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-21275-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 7 000 лв., от които 5 950,00 лв. европейско и 1 050,00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 30.09.2020 год.

Край: 30.12.2020 год.